Nejnovější grafická práce,
studie traktoru
výkonové třídy 230 koní
virtuálního výrobce Landpoweru
ve vyhraněném agresivním designu.